Lov & land

Gads Forlag, 2016. 436 sider. Pragtudgave, rigt illustreret.

Lov & land – en fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år. Grundlove er lige så meget kultur, som de er jura. De udtrykker statsmagtens syn på samfundets medlemmer og sig selv, og de fordeler magten mellem samfundets øverste organer. Lov & Land gennemgår alle de grundlove – fra Jyske Lov i 1241 til Lissabontraktaten – som det danske folk har levet under.

Det er 800 års danmarkshistorie med grundlovene som prisme. Den fortæller om de magtkampe, der blev kæmpet, mellem konge, kirke, adel og borger, mellem bønder, arbejdere og arbejdsgivere; mellem mænd og kvinder og alle de andre samfundsgrupper, som har kæmpet for at præge både lov og land.

Køb på saxo.com

Varekategori: